Linija 5 – Privremena izmena trase od 30.05.
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 30. maja 2022. godine privremeno će biti izmenjena trasa autobuske lini ...
27.05.2022
Linije 3, 13 – Privremena izmena trase od 24.05.
U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 24. maja do 06. juna 2022. godine privremeno će biti izmenjene trase au ...
23.05.2022
Linije 10, 42 NK i 55 NK – Privremena izmena trase od 11.05.
Rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, zbog radova se određuje zabrana odvijanja saobraćaja u delu Partizanske ulice (u zoni ...
10.05.2022
Linija 72 – Privremeno skraćenje trase od 11.04.
Od 11. 04. 2022. godine do daljeg na liniji 72 Novi Sad-Paragovo skraćuje se trasa na polascima koji saobraćaju do raskrsnice Venac. Autobus ...
11.04.2022
GRADSKI I PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ
MEĐUMESNI SAOBRAĆAJ
MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ