Јавне набавке документација

Услуга омладинске задруге за потребе ангажовања лица на привременим и повременим пословима

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Izmene dopune objašnjenja

Izmene dopune objašnjenja

Konkursna dokumentacija

Izmene dopune objašnjenja

Izmene dopune objašnjenja

Izmene dopune objašnjenja


Повратак