Јавне набавке документација

Уградња громобранске инсталације на МАС-у у складу са пројектом за извођење и добијеним сагласностима надлежних органа

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Izmene dopune objašnjenja

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava

Izmene dopune objašnjenja

Izmene dopune objašnjenja

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda/prijava

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima


Повратак