Јавне набавке документација

Активни надзор,управљање опремом и сервисима информационог система и сигирносни и архивски бекап података на безбедној удаљеној локацији

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenim ugovorima


Повратак