Коришћење картица

Ако корисник има персонализовану NSMART картицу за коју је купио месечну или годишњу претплату, обавезна је валидација картицe приликом сваког уласка у аутобус.

ВАЛИДАЦИЈА КАРТИЦЕ У АУТОБУСУ

Валидација је веома једноставна и брза. Довољно је да корисник приликом уласка у возило своју персонализовану NSMART картицу приближи на 5-8cm од валидатора. Валидатор је наранџасти уређај који се налази код првих и других врата аутобуса.

 

У случају да је картица исправна и са уписаном одговарајућом претплатом и зоном, на валидатору се активира одговарајућа звучна и светлосна сигнализација - зелено светло и пратећи звук, док се у случају да је картица неисправна на валидатору активира одговарајућа светлосна сигнализација - црвено светло и пратећи звук.

 

 

РАЗЛОЗИ НЕУСПЕЛЕ ВАЛИДАЦИЈЕ

  • Тренутни прекид интернет конекције
  • Корисник није уплатио претплату за текући месец или за наредну годину
  • Блокирана картица - изгубљена, погрешно коришћена, дата другој особи на коришћење
  • Корисник је покушао да валидира картицу у зони за коју нису уплаћена средства
  • Оштећена картица, а није физички видљиво оштећење

Уколико за персонализовану картицу није уплаћена претплата, корисник ће добити поруку да је картица на „црној листи“.

У случају да је возна карта/картица неисправна или је на „црној листи“, односно картица није валидирана, корисник нема право на услугу јавног превоза са том возном картом и обавезан је да купи карту код возача.