LAT

О нама

Међумесни и међународни путнички превоз се до 1967. године из Новог Сада одвијао са више места у граду, чак са десетак локалитета. Нови Сад је тада имао 180.000 становника. На свим тим локацијама није било задовољавајућих услова за пријем и отпрему аутобуса,продају карата и искрцавање и укрцавање путника. У то време је било око 27 превозничких предузећа из Војводине и целе земље.У децембру 1967. године је пуштена у рад нова,модерна  аутобуска станица. Станица је имала 14 перона и сваког дана је одржавано 120 полазака,односно долазака аутобуса.Паркинг простор за аутобусе има је 17 места.На дневном нивоу се продавало од 2.500 до 3.000 карата, а укупно је било запослено 47 радника.

MAS

Поглед на аутобуску станицу 70-тих година

Генералним урбанистичким планом Новог Сада из 1974. године локација  аутобуске станице је постала стална.Реконструкција,адаптација и доградња станице је извршена 1984. године.Повећан је број шалтера, дограђен анекс са рестораном и проширен паркинг за аутобусе са 17 на 45 места. Број превозника којима Станица пружа станичне услуге се стално повећавао тако да данас услуге станице користи преко 100 превозника и свакодневно се обави око 1 500 полазака и долазака аутобуса.

MAS

Станица данас