Продајна места

Захтеви за израду било које врсте картице и Обавештење о обради података о личности могу се преузети на свим продајним местима и на шалтеру бр. 12 на Аутобуској станици.

Израђена картица се преузима на истом продајном месту на ком је корисник предао Захтев за израду картице.


Lokacija Opis Radno vreme

МЕЂУМЕСНА АУТОБУСКА СТАНИЦА, Булевар Јаше Томића 6

 

Сви корисници NSMART система могу да:

 • Израде нову картицу ако је претходна оштећена или изгубљена
 • Промене категорију картице
 • Провере зашто им се не очитава картица на валидатору
 • Провере зашто су на „црној листи“

Сва остала питања и рекламације на NSMART систем.

понедељак - петак, прва и последња субота у месецу

06:00 - 20:30

МЕЂУМЕСНА АУТОБУСКА СТАНИЦА, Булевар Јаше Томића 6

ШАЛТЕР бр. 12

Корисници повлашћених карата* могу да:

 • Израде картицу
 • Ажурирају картицу
 • Уплате претплату
 • Купе Потврду о висини цене услуга превоза
 • Купе Недељну карту

понедељак - петак

07:00 - 14:30

ПЛАТО ИСПРЕД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ, Булевар Јаше Томића 4

КИОСК 2

 

 

Могућност плаћања платном картицом

Сви корисници НСмарт система могу да:

 • Преузму:
  • захтев за израду карата
  • Обавештење о обради података о личности

Сви корисници НСмарт система осим категорије запослених могу да:

 • Уплате месечну и годишњу претплату

Грађани Новог Сада који су старији од 65 година могу да:

 • Ажурирају картицу
 • Уплате годишњу претплату

Сви грађани могу да:

 • Купе:
  • недељну карту
  • потврду о висини цене

понедељак - петак, прва и последња субота у месецу

06:00 - 20:00

МЕЂУМЕСНА АУТОБУСКА СТАНИЦА, Булевар Јаше Томића 6

Шалтер 16


Могућност плаћања платном картицом

 

Сви корисници НСмарт система могу да:

 • Преузму:
  • захтев за израду карата
  • Обавештење о обради података о личности

Сви корисници НСмарт система осим категорије запослених могу да:

 • Уплате месечну и годишњу претплату

Грађани Новог Сада који су старији од 65 година могу да:

 • Ажурирају картицу
 • Уплате годишњу претплату

Сви грађани могу да:

 • Купе:
  • недељну карту
  • потврду о висини цене

понедељак - петак, прва и последња субота у месецу

06:00 - 20:30

ФУТОШКА ПИЈАЦА

Булевар ослобођења бб

Киоск


Могућност плаћања платном картицом

 

Сви корисници НСмарт система могу да:

 • Преузму:
  • захтев за израду карата
  • Обавештење о обради података о личности

Сви корисници НСмарт система осим категорије запослених могу да:

 • Уплате месечну и годишњу претплату

Грађани Новог Сада који су старији од 65 година могу да:

 • Ажурирају картицу
 • Уплате годишњу претплату

Сви грађани могу да:

 • Купе:
  • недељну карту
  • потврду о висини цене

понедељак - петак , прва и последња субота у месецу

06:00 - 20:00

Шафарикова 10

Киоск 1


Могућност плаћања платном картицом

 

Сви корисници NSMART система могу да:

 • Предају Захтев за израду месечних картица (осим корисника повлашћених карата*)
 • Уплате претплату - месечну или годишњу (осим корисника повлашћених карата*)
 • Купе:
  • недељну карту
  • потврду о висини цене карте

Грађани Новог Сада који су старији од 65 година могу да:

понедељак - петак, прва и последња субота у месецу

06:00 - 20:00

Булевар Цара Лазара 53

Киоск

Сви корисници НСмарт система могу да:

 • Преузму:
  • захтев за израду карата
  • Обавештење о обради података о личности

Сви корисници НСмарт система осим категорије запослених могу да:

 • Уплате месечну и годишњу претплату

Грађани Новог Сада који су старији од 65 година могу да:

 • Ажурирају картицу
 • Уплате годишњу претплату

Сви грађани могу да:

 • Купе:
  • недељну карту
  • потврду о висини цене

понедељак - петак, прва и последња субота у месецу

06:00 - 13:00

ТЕМЕРИН, Новосадска бб

Киоск

Ученици и студенти могу да:

 • Преузму захтев за израду месечних картица
 • Уплате месечну претплату

Грађани и пензионери до 65 година могу да:

 • Уплате месечну претплату

 

понедељак - петак, прва и последња субота у месецу

06:00 - 13:00

БЕОЧИН, Светосавска 44a

Киоск

Ученици и студенти могу да:

 • Преузму захтев за израду месечних картица
 • Уплате месечну претплату

Грађани и пензионери до 65 година могу да:

 • Уплате месечну претплату

 

понедељак - петак и прва субота у месецу

08:00 - 16:00

*

 • Слепа и слабовида лица; особе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом
 • Деца са сметњама у развоју и омладина са инвалидитетом и пратиоци за личну помоћ
 • Особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ
 • Ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године
 • Учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године који имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада, уколико нису остварили то право по другом основу
 • Избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара
 • Добровољни даваоци крви
 • Деца из породице са троје и више деце
 • Студенти са инвалидитетом
 • Особе оболеле од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести