Врсте карата

ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ

Месечне

Грађани
Ученици и студенти
Запослени
Пензионери до 65 година
Носиоци права на новчану и социјалну помоћ

Годишње

Ученици и студенти
Деца од 6 до 10 година
Повлашћене

НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ

Карта за једну вожњу
Папирна дневна карта
 
 

 

Промена врсте картице

Корисник може да промени врсту картице доласком у НСМАРТ центар и достављањем захтева за нову врсту картице.

У случају да мења врсту картице, потребно је да корисник приликом захтева на благајни за ажурирање података плати 400 динара на лицу места.

Уколико се једном годишње уради измена картице из радничке у грађанску категорију и обрнуто, та услуга се не наплаћује.

 

РЕГРЕСИРАНИ ПРЕВОЗ ЗА УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ

Ученици и студенти који су остварили право  на  РЕГРЕСИРАН ПРЕВОЗ У ВОЗИЛИМА ЈГСП-а „НОВИ САД“, ДОПУНУ ПРАВА НА ВОЖЊУ ЗА СВАКИ МЕСЕЦ ОБАВЉАЈУ ИСКЉУЧИВО НА ШАЛТЕРУ БР. 14 НА АУТОБУСКОЈ СТАНИЦИ.