ЛИНИЈЕ 1, 6, 7А, 7Б, 8, 11А, 11Б, 12 И 13 – ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ 24. МАРТА
21.03.2019

ЈГСП Нови Сад обавештава кориснике услуга превоза да ће због одржавања полумаратонске трке у недељу, 24. марта 2019. године, у времену од 10:45 до 14:00 часова доћи до привремене измене аутобуских траса на градским линијама 1, 6, 7A, 7Б, 8, 11А, 11Б, 12 и 13.
ЛИНИЈЕ 1 и 8
Аутобуси на Лиману 2 из Фрушкогорске улице скретаће десно у улицу Народног фронта, затим десно на Булевар ослобођења, одакле ће скретати десно на Булевар цара Лазара до Фрушкогорске улице и даље ће настављати постојећом (редовном) трасом.
Време до следећег поласка аутобуси ће издржавати на стајалишту Народни фронт – Фрушкогорска.
ЛИНИЈЕ 7А i 7Б
У оба смера аутобуси ће уместо Булеваром патријарха Павла саобраћати улицама Футошки пут, Футошка, Цара Душана, Булеваром цара Лазара, Балзаковом до Народног фронта, одакле ће настављати редовном трасом.
ЛИНИЈЕ 6, 11А, 11Б и 12
Аутобуси неће саобраћати за време трајања полумаратонске трке.
ЛИНИЈА 13
Уместо Булеваром Европе аутобуси ће у смеру Детелинара-Универзитет саобраћати улицама Футошка, Цара Душана, Булеваром цара Лазара до Булевара ослобођења, одакле ће скретати десно у Фрушкогорску улицу до стајалишта Народног фронта-Фрушкогорска.
У смеру Универзитет-Детелинара аутобуси ће од раскрснице Булевар ослобођења/Булевар цара Лазара саобраћати редовном трасом.
Окретање на Лиману обављаће се тако што ће са Булевара цара Лазара десним скретањем аутобуси улазити у Фрушкогорску улицу, затим ће саобраћати Улицом Народног фронта и Булеваром ослобођења до Булевара цара Лазара, одакле ће настављати постојећом (редовном) трасом.
Време до следећег поласка аутобуси ће издржавати на стајалишту Народни фронт – Фрушкогорска.
НА ИЗМЕЊЕНИМ ДЕЛОВИМА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 1, 8 и 13 КОРИСТИЋЕ СЕ ПОСТОЈЕЋА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.


 ОД 22. МАРТА НОВИ РЕД ВОЖЊЕ
20.03.2019

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава путнике да ће од 22. марта 2019. године аутобуси саобраћати по измењеном реду вожње. Новим редом вожње, на основу досадашње праксе и урађене анализе, поласци су временски усклађени са потребама корисника услуга превоза у наредним месецима.ЛИНИЈА 2С – ИЗМЕНА ТРАСЕ ОД 11. 03.
11.03.2019

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве од 11. 03. 2019. године измењена је траса аутобуске линије број 2С због радова на изградњи саобраћајних површина у Улици Бате Бркића, на делу од Булевара Јована Дучића до Футошког пута у Новом Саду. Аутобуси у оба смера саобраћају до окретнице у продужетку Булевара Јована Дучића, односно истоветном трасом као линија број 2.


 ЛИНИЈЕ 41, 42, 43 – ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ
01.03.2019

Због радова на изградњи канализације отпадних вода, од 4. марта до 26. априла 2019. године привремено се мења режим саобраћаја у насељеном месту Руменка.
Аутобуси на линијама 41, 42 и 43 на релацији Нови Сад-Руменка саобраћају руменачком Улицом ослобођења, затим скрећу десно у Партизанску улицу према окретници (иста траса је и за релацију Руменка-Нови Сад).
НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТЕ СЕ ПОСТОЈЕЋА АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА.ПОМЕРАЊЕ АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
27.02.2019

У Улици др. Голдмана у Сремској Каменици због радова на градилишту за око 100 метара помера се аутобуско стајалиште ка Новом Саду (ка Мишелуку). ЛИНИЈЕ 1, 15 И 35 – ПРОДУЖЕНА ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ
15.01.2019

Привремена измена траса линија 1, 15 и 35 продужена је до 31. 03. 2019. због радова на рехабилитацији моста преко канала ДТД на Сентандрејском путу у Новом Саду. Аутобуси на овим линијама мењају трасу кретања на следећи начин:


ЛИНИЈЕ БРОЈ 1 И 35
СМЕР СА КЛИСЕ
Поред већ измењеног дела трасе (30. августа) аутобуси са Клисанског пута скрећу десно у Приморску улицу, затим десно према кружној раскрсници са Булеваром Европе којим долазе до кружне раскрснице и искључења за зону Југ, настављају Привредниковом улицом, скрећу десно на Пут новосадског партизанског одреда до раскрснице са Сентандрејским путем и даље настављају редовном трасом кретања.
СМЕР ПРЕМА КЛИСИ
Од раскрснице Сентандрејски пут и Пут Новосадског партизанског одреда аутобуси саобраћају лево Путем новосадског партизанског одреда, лево Привредниковом улицом, затим десно према кружној раскрсници са Булеваром Европе којим долазе до кружне раскрснице и искључења за зону Север, те Приморском улицом долазе до раскрснице са Клисанским путем и даље настављају већ измењеном (30. августа) трасом кретања.
ЛИНИЈА БРОЈ 15
СМЕР СА КЛИСЕ
Аутобуси од кружне раскрснице улица Сентандрејски пут и Приморске настављају право Приморском улицом, десно на Темерински пут преко Темеринског моста, десно у Партизанску улицу па лево у Кисачку улицу и даље настављају редовном трасом кретања.
СМЕР ПРЕМА КЛИСИ
Од раскрснице улица Булевар Јаше Томића и Кисачке аутобуси саобраћају десно у Кисачку улицу, лево у Улицу Јована Цвијића, лево у Темеринску улицу, даље Темеринским путем до Приморске улице, лево у Приморску улицу до кружне раскрснице и даље настављају редовном трасом кретања.


АУТОБУСИ НА ЛИНИЈАМА БРОЈ 1 И 35 ПОРЕД СВОЈИХ РЕДОВНИХ СТАЈАЛИШТА КОРИСТЕ ПРИВРЕМЕНО СТАЈАЛИШТЕ У УЛИЦИ ПУТ НОВОСАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА-СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ (КОД МЛЕКАРЕ)-СМЕР ПРЕМА КЛИСИ.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈАМА БРОЈ 1 И 35 СЕ НЕ ЗАУСТАВЉАЈУ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА КРОЗ ЗОНУ ЈУГ И ЗОНУ СЕВЕР.
АУТОБУСИ НА ЛИНИЈИ БРОЈ 15 КОРИСТЕ СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА И ЈЕДНО ПРИВРЕМЕНО СТАЈАЛИШТЕ У ПРИМОРСКОЈ УЛИЦИ КОД ПОШТЕ (ПРЕКО ПУТА БЕНЗИНСКЕ ПУМЕ „АВИА”).


 УКИДА СЕ ЛИНИЈА 86 НА РЕЛАЦИЈИ НОВИ САД - ВРДНИК
28.12.2018

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуге превоза да се од 1. јануара 2019. године укида линија 86 на релацији Нови Сад-Врдник.
На основу учесталих захтева грађана, као и захтева упућених од стране представника општине Ириг, линија 86 је уведена 1. октобра 2018. године, с тим да је договорено да се прате параметри њеног коришћења и економске исплативости. Након три месеца свакодневног праћења саобраћања линије 86, установљена је веома мала искоришћеност капацитета, која је неодржива са становишта рационалног тржишног пословања. Такође, урађена економска анализа није потврдила оправданост даљег постојања линије до Врдника, па је Надзорни одбор предузећа донео одлуку о њеном укидању.ЛИНИЈЕ 76-84 – КРАЈ ПРВЕ ЗОНЕ ПОМЕРЕН НА СТАЈАЛИШТЕ „ТРАФО СТАНИЦА“
12.10.2018

Oдлуком о измени Зонско-тарифног система, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају (Службени лист Града Новог сада, бр.42/2018), од 12.10.2018.године на правцу Лединци, Беочин, Луг (линије 76-84) помера се граница зоне. Уместо досадашњег аутобуског стајалишта ''Боцке'' крај прве зоне представља аутобуско стајалиште ''Трафо станица''.ЛИНИЈЕ 1 И 35 – ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ ОД 30. 08.
29.08.2018

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 30. августа привремено се мењају трасе аутобуских линија 1 и 35. Због радова на изградњи саобраћајних површина на Сентандрејском путу (од Приморске до Велебитске улице), аутобуси ће саобраћати на следећи начин:
СМЕР СА КЛИСЕ
Редовна траса - раскрсница улица Сентандрејски пут и Савска – (десно) Клисански пут – (лево) Приморска улица до кружне раскрснице са Сентандрејским путем - редовна траса кретања преко Клисанског моста.
СМЕР ПРЕМА КЛИСИ
Редовна траса - кружна раскрсница Сентандрејског пута и Приморске улице – (лево) Приморска улица – (десно) Клисански пут – (лево) Сентандрејски пут - редовна траса кретања.