ЛИНИЈЕ 1, 4, 8, 9, 9А, 11А/Б, 12, 18А/Б, 60, 61, 62, 64, 69 - ДО 30. 09. ПРОДУЖЕНА ИЗМЕНА ТРАСА
24.09.2018

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве до 30. септембра 2018. године на снази је привремена измена траса аутобуских линија број 1, 4, 8, 9, 9а, 12, 18а, 18б, 60, 61, 62, 64 и 69 због радова на реконструкцији вреловодне мреже у Улици Жарка Зрењанина:


ЛИНИЈА БРОЈ 1 И 8


Смер ка Лиману: Од раскрснице Бул. Михајла Пупина и Улице Жарка Зрењанина аутобуси саобраћају право Булеваром Михајла Пупина, скрећу десно на Трг Незнаног јунака, десно на Кеј жртава рације, десно Булевар цара Лазара , затим лево Фрушкогорском улицом редовном трасом до окретнице Штранд.


Смер са Лимана: Од раскрснице Булевар цара Лазара/Стражиловска улица, право на Кеј жртава рације, право Београдским кејом, лево на Трг Незнаног јунака, десно на Бул. Михајла Пупина до раскрснице са Улицом Жарка Зрењанина и даље настављају редовном трасом кретања.


ЛИНИЈА БРОЈ 4


Аутобуси на овој линији неће саобраћати за време извођења грађевинских радова.


ЛИНИЈЕ БРОЈ 9 И 9А


Смер из Петроварадина: Аутобуси са Варадинског моста скрећу десно на Трг Незнаног јунака, десно на Београдски кеј, право Кејом жртава рације, десно Булеваром цара Лазара до раскрснице са Стражиловском улицом и даље настављају редовном трасом кретања.


Смер са Новог насеља: Од раскрснице Бул. цара Лазара и Стражиловске улице аутобуси настављају право Бул. цара Лазара, лево на Кеј жртава рације, право Београдским кејом, лево на Трг Незнаног јунака до Бул. Михајла Пупина и даље настављају редовном трасом кретања.


ЛИНИЈЕ 11А/Б


Смер од болнице: Од раскрснице Булевар цара Лазара и Стражиловске улице аутобуси настављају право Булеваром цара Лазара, затим лево на Кеј жртава рације, право Београдским кејом и настављају редовном трасом.


Смер са Подбаре: Аутобуси саобраћају право Кејом жртава рације, десно Булеваром цара Лазара до раскрснице са Фрушкогорском улицом и даље настављају редовном трасом кретања.


ЛИНИЈА БРОЈ 12


Смер из центра: Од раскрснице улица Успенске и Јеврејске аутобуси скрећу десно у Јеврејску улицу, затим лево на Булевар ослобођења до раскрснице са Улицом Максима Горког и даље настављају редовном трасом кретања.


Смер са Телепа: Од раскрснице Бул. ослобођења и Улице Максима Горког аутобуси саобраћају Булеваром ослобођења, скрећу десно у Јеврејску улицу, лево у Успенску до окретнице у Шафариковој улици.


ЛИНИЈА БРОЈ 18


Смер Н.насеље-Детелинара-Лиман-Н.насеље: Од раскрснице Успенске и Јеврејске улице аутобуси саобраћају десно у Јеврејску улицу, лево на Бул. ослобођења, десно на Бул. цара Лазара и даље настављају редовном трасом кретања.


Смер Н.насеље-Лиман-Детелинара-Н.насеље: Од раскрснице Бул. цара Лазара и Бул. ослобођења аутобуси скрећу лево на Бул. ослобођења, десно у Јеврејску улицу, лево у Успенску улицу до Шафарикове и даље настављају редовном трасом кретања.


ЛИНИЈЕ БРОЈ 60, 61, 62, 64 и 69


Смер из Новог Сада: Од раскрснице Бул. ослобођења и Јеврејске улице аутобуси скрећу лево у Јеврејску улицу, десно на Бул. Михајла Пупина до Улице Жарка Зрењанина и и даље настављају редовном трасом кретања.


Смер из места: Од раскрснице Бул. Михајла Пупина и Улице Жарка Зрењанина аутобуси саобраћају право Булеваром Михајла Пупина, лево Јеврејском улицом, десно Булеваром ослобођења и даље настављају редовном трасом кретања.


АУТОБУСИ НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ НАВЕДЕНИХ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА КОРИСТЕ ПОСТОЈЕЋА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.


АУТОБУСИ НА ЛИНИЈАМА БРОЈ 1,8,9, 11А ПОРЕД ПОСТОЈЕЋИХ СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА КОРИСТЕ ПРИВРЕМЕНА СТАЈАЛИШТА НА БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА - ИСПРЕД ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА И НА КЕЈУ ЖРТАВА РАЦИЈА У СМЕРУ ПРЕМА ПОДБАРИ.ЛИНИЈЕ 3,13 - ПРОДУЖЕНА ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ ДО 19. НОВЕМБРА
12.09.2018

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, због радова на реконструкцији топловода у улици Јанка Чмелика привремена измена трасе аутобуских линија број 3 и 13  продужава се до 19. новембра 2018. године. Аутобуси на овим линијама мењају трасу кретања на следећи начин:


ЛИНИЈА БРОЈ 3


Смер из Петроварадина: Од раскрснице улица Корнелија Станковића и Миленка Грчића аутобуси саобраћају право Улицом Корнелија Станковића до кружног тока у раскрсници Булевара Европе и Корнелија Станковића, на кружном току полукружно се окрећу и издржавају време до наредног поласка на аутобуском стајалишту у Улици Корнелија Станковића-Булевар Европа (стајалиште линије број 7а).


Смер са Детелинаре: Аутобуси као полазно стајалиште користе стајалиште у Улици Корнелија Станковића-Булевар Европа (стајалиште линије број 7а), саобраћају право Улицом Корнелија Станковића и даље настављају редовном трасом кретања.


ЛИНИЈА БРОЈ 13


Смер са Универзитета: Аутобуси саобраћају Булеваром Европе до кружног тока у раскрсници Булевара Европе и Корнелија Станковића, на кружном току полукружно се окрећу и издржавају време до наредног поласка на аутобуском стајалишту на Булевару Европе-Булевар војводе Степе.


Смер са Детелинаре: Аутобуси као полазно стајалиште користе стајалиште у Улици Булевар Европа-Булевар војводе Степе, саобраћају право Булеваром Европе и даље настављају редовном трасом кретања.НОВА ПРИГРАДСКА ЛИНИЈА 51 А/Б
30.08.2018

Од 1. септембра уводи се нова кружна линија 51 А/Б на релацији Нови Сад-Сајлово-Ветерник-Нови Сад, односно Нови Сад-Ветерник-Сајлово-Нови Сад. 


Траса нове линије је следећа:
СМЕР А (ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА–ВЕТЕРНИК–САЈЛОВО-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА): Железничка станица-Булевар ослобођења-Футошка–Футошки пут–Новосадски пут–Краља Петра I–Светозара Милетића–Војводе Путника–Војводе Бојовића–Школска-Браће Токин–Омладинска–Новосадски пут–Краља Петра I –Доње Сајлово–Руменачки пут–Руменачка–Булевар Јаше Томића–Железничка станица
СМЕР Б (ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА–САЈЛОВО–ВЕТЕРНИК-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА): Железничка станица–Булевар Јаше Томића–Руменачка–Руменачки пут–Доње Сајлово-Краља Петра I -Светозара Милетића–Војводе Путника–Војводе Бојовића - Школска–Браће Токин–Омладинска–Новосадски пут-Футошки пут–Футошка–Булевар ослобођења-Железничка станица


Цена појединачне карте на линији 51 А/Б износи 110 динара за сва путовања која прелазе границу зоне, док је за путовања унутар зоне (без преласка границе зоне) 65 динара. У случају кружне вожње која више пута прелази границу зоне, а да се притом не започиње нови круг (Железничка станица), цена карте износи 110 динара.


Могућност реорганизације превоза на приградској линији за Ветерник разматрала се дужи период на основу захтева становника Ветерника, упућених преко тамошње месне заједнице. Линија 51 А/Б је уведена на основу претходно спроведене анализе и резултата системског бројања путника на линијама за Ветерник и Сајлово. Новом линијом скраћују се времена путовања, повезују насеља (и шире) са градским гробљем и другим деловима града Новог Сада (Детелинара, Железничка станица...).ЛИНИЈА 52 – ТРАЈНА ИЗМЕНА ТРАСЕ У ВЕТЕРНИКУ
30.08.2018

Од 1. септембра трајно се и мења траса кретања кроз Ветерник приградске линије број 52 Нови Сад-Ветерник. Уместо Улицом Михајла Пупина, аутобуси на линији 52 саобраћаће Школском, затим Улицом браће Токин и Омладинском улицом, одакле ће настављати редовном трасом. На измењеном делу трасе постављена су два аутобуска стајалишта (Улица браће Токин,Омладинска улица).


 ОД 1. СЕПТЕМБРА ЗИМСКИ РЕД ВОЖЊЕ
30.08.2018

Од 1. септембра аутобуси ЈГСП „Нови Сад“ саобраћаће по зимском реду вожње. Осим временских корекција полазака, усклађених са потребама путника у наредном периоду, највећа измена је увођење кружне линије 51 А/Б на релацији Нови Сад-Сајлово-Ветерник-Нови Сад, односно Нови Сад-Ветерник-Сајлово-Нови Сад.


 ЛИНИЈЕ 1 И 35 – ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ
29.08.2018

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве, од 30. августа до 10. октобра привремено се мењају трасе аутобуских линија 1 и 35. Због радова на изградњи саобраћајних површина на Сентандрејском путу (од Приморске до Велебитске улице), аутобуси ће саобраћати на следећи начин:
СМЕР СА КЛИСЕ
Редовна траса - раскрсница улица Сентандрејски пут и Савска – (десно) Клисански пут – (лево) Приморска улица до кружне раскрснице са Сентандрејским путем - редовна траса кретања преко Клисанског моста.
СМЕР ПРЕМА КЛИСИ
Редовна траса - кружна раскрсница Сентандрејског пута и Приморске улице – (лево) Приморска улица – (десно) Клисански пут – (лево) Сентандрејски пут - редовна траса кретања.


 ЛИНИЈЕ 60, 62 - ИЗМЕНА ТРАСЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
03.08.2018

У складу са решењем Oпштинске управе Општине Сремски Карловци, Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне средине (број:I344-20/18-IX) одређује се привремена измена траса аутобуских линија број 60 и 62 због радова на реконструкцији саобраћајнице у улици Карловачких ђака и то од раскрснице са улицом Браће Анђелић до окретнице аутобуса на Дудари у Сремским Карловцима. Измењен  режим саобраћаја на линијама 60 и 62 важи од 06.августа до 06.новембра 2018.године. Аутобуси на овим линијама мењају трасу кретања:


Линије број 60 и 62


Поменуте линије ће по уласку у Сремске Карловце користити трасу линије 61 на чијој окретници ће и издржавати време.


У супротном смеру линије 60 и 62 ће такође саобраћати трасом линије 61 до изласка из Сремских Карловаца одакле ће настављати својим редовним трасама.


На измењеном делу трасе линије 60 и 62 ће користити постојећа стајалишта линије 61.ЛИНИЈА 24 - ТРАЈНА ИЗМЕНА ТРАСЕ
30.08.2017

Решењем градске Управе за саобраћај и путеве, а након завршетка реконструкције саобраћајне конструкције у Улици Стевана Пешића у Ковиљу, од 1. септембра измешта се траса линије број 24 Нови Сад-Ковиљ. Кроз Ковиљ аутобуси ће саобраћати улицама Лазе Костића, Стевана Пешића и Јована Павлице, те редовном трасом до окретнице (оба смера).
Стајалишта се отварају после раскрснице улица Стевана Пешића – Лале Новосела (пар), затим код раскрснице Стевана Пешића - Лазе Костића и Јовице Павлице-Стевана Пешића (смер из Ковиља).