ИЗМЕНА ТРАСА ЛИНИЈА 2, 2С, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 18А И 18Б
23.06.2017

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве одређује се привремена измена трасе аутобуских линија број 2, 2с, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 18а и 18б због радова на реконструкцији вреловода на Булевару Слободана Јовановића (од Булевара војводе Степе до Булевара Слободана Јовановића 11). Измењен  режим саобраћајних линија важи од 24. јуна до 01. јула 2017. године:


ЛИНИЈЕ БРОЈ 2, 2с, 9 и 9а
Смер са Новог насеља:
Булевар Јована Дучића – (лево) Улица Бате Бркића – (десно) Булевар војводе Степе – (десно) Булевар Слободана Јовановића до раскрснице са Булеваром Јована Дучића – редовна траса кретања
Смер ка Новом насељу:
Футошка улица – (десно) Булевар Слободана Јовановића до Булевара војводе Степе – (лево) Булевар војводе Степе – (лево) Улица Бате Бркића – (десно) Булевар Јована Дучића – редовна траса кретања

ЛИНИЈЕ БРОЈ 7а и 18а
Булевар Јована Дучића – (лево) Улица Бате Бркића – (десно) Булевар војводе Степе до Булевара Слободана Јовановића – редовна траса кретања.

ЛИНИЈЕ БРОЈ 7б и 18б
Раскрсница Булевар војводе Степе и Булевар Слободана Јовановића – (право) Булевар војводе Степе – (лево) Улица Бате Бркића – (десно) Булевар Јована Дучића до окретнице


ЛИНИЈА БРОЈ 8
Смер са Новог насеља:
Окретница – (лево) Булевар кнеза Милоша – (десно) Булевар војводе Степе до кружног тока – (десно) Булевар Европе – (лево) Улица Хаџи Рувимова – редовна траса кретања
Смер ка Новом насељу:
Улица Радомира Раше Радујкова – (десно) Булевар Слободана Јовановића – (лево)  Булевар војводе Степе до Булевара кнеза Милоша – редовна траса кретања.


НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ НАВЕДЕНИХ АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА КОРИСТИЋЕ СЕ ПОСТОЈЕЋА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА, КАО И ПРИВРЕМЕНА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ БАТЕ БРКИЋА И БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ.  ПРИВРЕМЕНО УКИДАЊЕ СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ НОВОСАДСКОГ САЈМА
23.06.2017

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве  одређује се привремено укидање аутобуског стајалишта Улица Новосадског сајма/Булевар ослобођења за линију број 5.  Због радова на реконструкцији вреловодне мреже у Улици Новосадског сајма стајалиште се укида у периоду од 26. јуна  до 28. јула 2017. године.ОД 21. ЈУНА ЛЕТЊИ РЕД ВОЖЊЕ
20.06.2017

Од 21. јуна 2017. године  аутобуси саобраћају по организацији превоза за летњи период. Нови ред вожње подразумева временске корекције аутобуских полазака,  усклађене са потребама корисника услуга превоза у наредним месецима.
Основ за организацију превоза у летњем периоду је очекивано смањење броја путника због коришћења годишњих одмора и летњег распуста у школама и факултетима, као и резултати добијени генералним и контролним бројањем путника на линијама јавног масовног превоза путника у Новом Саду и општинама Темерин, Беочин и Сремски Карловци.ИЗМЕШТАЊЕ СТАЈАЛИШТА У БЕОГРАДСКОЈ УЛИЦИ
15.06.2017

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве привремено се помера аутобуско стајалиште у Петроварадину у улици Београдска-Лисинског испред кућног броја 8. Од 16. јуна  до 31. децембра 2017.године за линије број 3, 3а, 9, 9а, 60, 61, 62, 64 и 69 стајалиште ће се налазити испред кућног броја 12 у  Београдској улици.
Стајалиште се помера због радова на обнови уличних фасада објеката у подграђу Петроварадинске тврђаве.ИЗМЕШТАЊЕ СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА
05.06.2017

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-4017/16) одређује се привремено померање аутобуског стајалишта Улица цара Душана-Футошка (linije broj 9 i 11a) због постављања грађевинске механизације у зони постојећег стајалишта. Стајалиште се помера у периоду од 5. јуна  до 30. јуна 2017.године.

Привремено се измешта аутобуско стајалиште Улица цара Душана-Футошка испред постојећег стајалишта, према улици Лазе Нанчића.
 ПРИВРЕМЕНА ИЗМЕНА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ 13 НА ЛИМАНУ
19.05.2017

У складу са решењем Градске управе за саобраћај и путеве (број:IV-34-2010/17) од 20. маја до 5. децембра 2017. године привремено се мења траса аутобуске линије број 13. Због радова у Улици др Симе Милошевића аутобуси ће саобраћати делимично измењеном трасом на Лиману:
Смер Детелинара-Грбавица-Универзитет
Редовна траса Булевар цара Лазара - Фрушкогорска улица до окретнице на Штранду.
Смер Универзитет-Грбавица-Детелинара
Окретница на Штранду - Фрушкогорска улица до раскрснице Фрушкогорска-Јиречекова - редовна траса.

НА ИЗМЕЊЕНОМ ДЕЛУ ТРАСЕ КОРИСТИЋЕ СЕ ПОСТОЈЕЋА СТАЈАЛИШТА ДРУГИХ ЛИНИЈА.       ПОЛАЗНО СТАЈАЛИШТЕ ЛИНИЈЕ 5Н
12.05.2017

Полазно стајалиште линије број 5Н (Железничка станица-Најлон пијаца-Темерински пут) је на платоу испред Железничке станице (стајалиште линије број 4).