Врсте карата

ПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ

Месечне

Грађани
Ученици и студенти
Запослени
Пензионери до 65 година
Носиоци права на новчану и социјалну помоћ

Годишње

Ученици и студенти
Деца од 6 до 10 година
Повлашћене

НЕПЕРСОНАЛИЗОВАНЕ

 
 Карта за једну вожњу
Папирна дневна карта
 
 

 

Промена врсте картице

Корисник може да промени врсту картице доласком у NSMART центар и достављањем захтева за нову врсту картице.

У случају да мења врсту картице, потребно је да корисник приликом захтева на благајни за ажурирање података плати 375,00 динара на лицу места.

Уколико се једном годишње уради измена картице из радничке у грађанску категорију и обрнуто, та услуга се не наплаћује.