Баждарење тахографа

ЈГСП "Нови Сад" у оквиру својих редовних активности обавља и услугу баждарења и калибрације тахографа.

Након баждарења односно калибрације тахографа за возило се издаје Уверење о исправности тахографа, које важи годину дана од дана издавања за аналогне, односно 2 (две) године за дигиталне тахографе. Након истека овог периода тахограф подлеже неопходном поновном баждарењу - калибрацији. За време важења Уверења не подразумева се гаранција на исправност тахографа.

Потребно је унапред заказати термин баждарења или калибрације на телефон Лабораторије за баждарење и калибрацију тахографа 021-4896-704. У круг предузећа се улази са Булевара Кнеза Милоша пријавом на портирници ЈГСП "Нови Сад". Након пријаве возило се преузима од стране особља радионице за тахографе и приступа се поступку чији је крајњи циљ издавање Уверења о исправности тахографа.

НАПОМЕНА

Уверење о исправности тахографа важи само уколико постоје све постављене пломбе на уређају и на преносном систему од давача до тахографа. Пломбирање се обавља на спојним тачкама преносног система и на деловима тахографа који служе за подешавање константе.