ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

 

ПРОДАЈА ЈАНУАРСКИХ МАРКИЦА ЗА ПРЕВОЗ – ДЕЖУРСТВА

Продаја јануарских маркица за превоз аутобусима ЈГСП „Нови Сад“  почела je 26. децембра 2016. Децембарске маркице за превоз важе до 05. јануара 2017. године.
Продајна места неће радити 1. и 7.  јануара, док су за остале празничне дане предвиђена дежурства према следећем распореду:
Субота, 31. децембар
•    киосци у Шафариковој улици, код Футошке пијаце и на платоу испред Железничке  станице - од 06 до 13 часова
Понедељак , 2. јануар
•    киоск код  Футошкe  пијацe -  од 08 до 15 часова
Уторак, 3. јануар
•    киосци код Футошке пијаце и на платоу испред Железничке станице - од 06 до 20 часова

Шалтери за продају радничких маркица на МАС 04, 05. и 06. јануара 2017. године радиће од 07:00  до 16:45 часова.КАРТЕ ЗА ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ЂАЧКИХ КАРАТА

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да у понедељак, 15. августа 2016. године, почиње израда годишњих карата за децу из породица са троје и више деце, који имају право на повлашћен превоз током школске године (на основу списка деце који сачињава Градска управа за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада) као и годишњих ђачких карата.
Потребно је да подносилац захтева није старији од 26 година и да приликом предаје донесе:
* Оверен захтев (оригинал)  за издавање годишње карте (Захтев се бесплатно преузима на киоску ЈГСП „Нови Сад“ или са интернет странице www.гспнс.рс)
* Личну карту или здравствену легитимацију (на увид ради индетификације)
* Две фотографије новијег датума (димензија као за личну карту 30x25мм)
* Новац за годишњу карту за децу из породица са троје и више деце (1.650,00 динара услуга превоза + 375,00 динара израда)
Цена годишње карте за ђаке од 6 до 10 година  (од прве до пете зоне) износи 3.291,00 динар (превоз 2.541,00+750,00 динара израда).
Израда годишњих школских карата за ђаке преко десет година износи 750 динара, док је цена превоза је различита зависно од зоне за коју се купује карта (цена за одређену зону +750,00 динара за израду). Приликом попуњавања захтева важно је да се у доњем десном углу изабере потребна зона.

* Родитељи предају захтев за израду годишишњих карата за малолетна лица
Израда годишњих карата за децу из породица са троје и више деце и годишњих ђачких карта, обавља се на међумесној аутобуској станици (на шалтерима бр.12 и 13.), радним данима од 07:00 до  14:30 часова, где се и преузимају готове годишње карте.ИЗРАДА ГОДИШЊИХ КАРАТА 2016/2017.

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да 24. фебруара 2016. године почиње пријем захтева за израду годишњих карата за превоз у градском и приградском саобраћају. Цена годишње карте је 1.650 динара (плус израда 375 динара).
Годишње карте могу да израде следеће категорије корисника услуга превоза:
1.слепа и слабовида лица; oсобе оболеле од параплегије, дистрофије и сродних оболења, церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци особа са инвалидитетом које, у складу са актом изабраног лекара, имају право на пратиоца;
2.деца са сметњама у развоју која похађају основну и средњу школу или дневни боравак, и омладина са инвалидитетом која похађа дневни боравак на територији Града Новог Сада, као и пратиоци за личну помоћ детета ангажовани на основу решења Центра за социјални рад Града Новог Сада, или на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства;
3.особе на дијализи и са трансплатираним органима које користе туђу негу и помоћ;
4.ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата,  корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима после 17. августа 1990. године
5.избегла, прогнана и расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара по критеријумима градског органа  надлежног за здравство и социјалну заштиту;
6.грађани града Новог Сада који су старији од 65 година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада;
7.добровољни даваоци крви који су дали крв преко 50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци;
8.деца из породице са троје и више деце, која имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој адреси, до краја редовног школовања, а најдуже до 26 године живота;
9.студентима са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом;
10.особама оболелим од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести.                                                                                             
Пратиоцима особа из тачке 1. и 2. годишња карта важи и када се те особе не налазе у возилу.

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ КАРАТА:
I  За грађане Новог Сада који су старији од 65 година:
Грађани старији од 65 година дужни су да захтев поднесу лично и да  приложе  фотографију формата као за личну карту и не старију од шест месеци и личну карту на увид.
Грађани старији од 65 година моћи ће да израде своје карте на свим продајним местима ЈГСП „Нови Сад“:
* Шафарикова улица: 6 до 20 часова
* Железничка станица: 6 до 20 часова
* Футошка пијаца 1: од 6 до 20 часова
* Футошка пијаца 2 (испред Интеса банке ): од 6 до 13 часова
* Ново насеље: од 06 до 20 часова
* Преко пута Лиманске пијаце: од 6 до 20 часова
По завршетку продајног периода у марту, грађани старији од 65 година од 7. априла 2016. године своје захтеве моћи ће да предају искључиво на шалтеру 12 на МАС.
Готове карте моћи ће да се преузму 3 дана након предаје захтева, на истом месту на коме је захтев предат. 
II За децу из породица са троје и више деце
- Особама из тачке  8.  годишње карте се издају током целе школске године на основу спискова деце, достављених од стране  Градске управе за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2 (контакт телефон 021/4882-836), којој се корисници услуга превоза требају обратити пре подношења документације ЈГСП „Нови Сад“.
На основу примљених захтева Градска управа формира списак корисника и доставља га ЈГСП „Нови Сад“, након чега путник на шалтеру 12 на Међумесној аутобуској станици предаје:
•    оригинал захтева за издавање претплатне карте за ђаке и студенте,
•    две фотографије (димензија као за личну карту 30х25мм ),
•    новац за израду карте
•    личну карту или здравствену легитимацију (на увид).
Готове показне карте се преузимају на шалтеру 12, радним данима од 7.00 до 14.45 часова.

III За остале категорије корисника
Захтеви за израду годишњих карата примају се на шалтерима благајне на Међумесној аутобуској станици.
- За особе из тачака 1. до  5. годишње карте се израђују на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије грађана припадају.
- Особама из тачке 7. карте се издају на основу спискова институција којима  припадају, односно на основу Уверења Завода за трансфузију крви о броју добровољних давања крви за датог корисника.
- Особама из тачке 9. и 10. годишње карте се издају на основу спискова институција, организација и удружења којима наведене категорије корисника припадају, или на основу здравствене документације и потврде од надлежне здравствене установе, не старије од 6 месеци (оригинал на увид).ВОЖЊА БЕЗ КАРТЕ - ПРЕКРШАЈ

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да су одборници Скупштине града усвојили измене Одлуке о јавном превозу путника.
Изменама је регулисано да путник који се у возилу затекне без важеће возне карте, односно исправе на основу које има право на превоз, дужан је да плати возну и ПОСЕБНУ карту. Уколико путник одбије да купи посебну карту, контролор је дужан да сачини записник. Подаци из записника о путницима који не купе посебну карту уносе се у службену евиденцију и достављају комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. У случају да је комунални полицајац присутан у контроли, путнику који није купио посебну карту издаће прекршајни налог.
Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се вози без важеће возне карте и ако одбије да исту покаже.
Прекршајни налог неће бити издат у случају да физичко лице одмах у возилу плати посебну карту, чија је цена  1.650 динара на градским и приградским линијама, а 3.050 динара на међумесним линијама.