Документација

Документација за 2019.годину

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину I део

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину II део

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину

Одлукао измени програма пословања за 2019. годину

Измена програма пословања за 2019. годину

 


Документација за 2018.годину

Програм пословања за 2018. годину

Измена програма пословања за 2018. годину

Измена програма пословања за 2018. годину I

Измена програма пословања за 2018. годину II

Измена програма пословања за 2018. годину III

Измена програма пословањазме за 2018. годину IV

Извештај ревизора за 2018. године

 


 

Документација за 2017.годину

 Програм пословања за 2017. годину

 Измена програма пословања за 2017. годину

 Дугорочни план развоја за 2017 - 2026. годину

 Измена програма пословања II за 2017. годину

 Измена програма пословања III за 2017. годину

 Извештај ревизора за 2017. годину

 


 

Документација за 2016.годину

Финансијски и ревизорски извештај за 2016. годину

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Измена програма пословања за 2016. годину

 Одлука о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Одлука НО о усвајању правилника о ближем уређиваљу поступка ЈН

 Правилник о поступку унутрашљег узбуњивача

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкe

   


 

Kвартални извештаји

I kвaртал за 2019

 Квартал I за 2019.


I kвaртал за 2018

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2-3

 Образац 4

 Образац 5-11

 Образац 12

II kвaртал за 2018

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2-3

 Образац 4

 Образац 5-11

 Образац 12

III kвaртал за 2018

 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈГСП "Нови Сад"

IV kвaртал за 2018

 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈГСП "Нови Сад"


 

I kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3,4,5,6

 Образац 7,8,9,10,11

 Образац 12

 II kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3

 Образац 4

 Образац 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12

 III kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1Б

 Образац 2 и 3

 Образац 4

 Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12

IV kвaртал за 2017.

 Образац 12,1-3

 Обрасци 4-11


I kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 12

 Обрасци 1Б,2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 II kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац 1А

 Образац 1Б

Обрасци 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

 III kвaртал за 2016.

Образац 1

Образац 1А

Образац 1Б

Обрасци 2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

Одлука о усвајању извештаја о усклађености планираних и реализованих активности

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

 IV kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 1Б

 Обрасци 2,3,4

Обрасци 5,6,7,8,9

Образац 12

Извештај о инвестицијама