Документација за 2024. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 3. за 2024. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 1. за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

 Програм пословања за 2024.годину

Документација за 2023. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 5. за 2023. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 4. за 2023. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 3. за 2023. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 2. за 2023. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 1. за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

 Измене програма пословања 1. за 2023. годину

 Измене програма пословања 2. за 2023. годину

 Измене програма пословања 3. за 2023. годину

 Измене програма пословања 4. за 2023. годину 

 Програм пословања за 2023.годину

Документација за 2022. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 5. за 2022. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 4. за 2022. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 3. за 2022. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 2. за 2022. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки 1. за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину

Извештај о реализацији програма пословања ЈГСП "Нови Сад" за 2022. годину

Финансијски извештај за 2022. годину са извештајем ревизора

Програм пословања за 2022.годину

Одлука о изменами програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2022. годину 1. део

 Одлука о изменами програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2022. годину 2. део

 Одлука о изменами програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2022. годину 3. део

Документација за 2021. годину

Извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину

Финансијски извештај ЈГСП "Нови Сад" за 2021. годину са извештајем ревизора

Одлука о изменама и допуни програма пословања ЈГСП "Нови Сад" за 2021. годину

Програм пословања за 2021.годину

Измена програма пословања 2. за 2021. годину

Измена програма пословања 3. за 2021.годину

Документација за 2020. годину

Финансијски извештаји за 2020. годину са извештајем ревизора

Извештај о реализацији програма пословања ЈГСП "Нови Сад" за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину 2.

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину 3.

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину 4.

 Пројекат ''Аутобуси за Нови Сад''

Пројекат ''Аутобуси за Нови Сад'' - Нетехнички резиме

Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину

Правилник о начину планирања, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора 2020.

 


 

Документација за 2019.годину

Финансијски извештаји за 2019. годину са извештајем ревизора

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину 1. део

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину 2. део

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину

Одлукао измени програма пословања за 2019. годину

Измена програма пословања за 2019. годину

Измена програма пословања 5. за 2019. годину

Измена програма пословања 6. за 2019. годину

 


 

Документација за 2018.годину

Програм пословања за 2018. годину

Измена програма пословања за 2018. годину

Измена програма пословања за 2018. годину 1.

Измена програма пословања за 2018. годину 2.

Измена програма пословања за 2018. годину 3.

Измена програма пословањазме за 2018. годину 4.

Извештај ревизора за 2018. године

 


 

Документација за 2017.годину

 Програм пословања за 2017. годину

 Измена програма пословања за 2017. годину

 Дугорочни план развоја за 2017 - 2026. годину

 Измена програма пословања 1. за 2017. годину

 Измена програма пословања 3. за 2017. годину

 Извештај ревизора за 2017. годину

 


 

Документација за 2016.годину

Финансијски и ревизорски извештај за 2016. годину

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Измена програма пословања за 2016. годину

 Одлука о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Одлука НО о усвајању правилника о ближем уређиваљу поступка ЈН

 Правилник о поступку унутрашљег узбуњивача

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

   


 

Квартални извештаји

3. квартал за 2023.

 Квартал 3. за 2023.


2. квартал за 2023.

 Квартал 2. за 2023.


1. квартал за 2023.

 Квартал 1. за 2023.


1. квартал за 2022.

 Квартал 1. за 2022.


1. квартал за 2021.

 Квартал 1. за 2021.


1. квартал за 2020.

 Квартал 1. за 2020.

2. квартал за 2020.

 Квартал 2. за 2020.

3. квартал за 2020.

 Квартал 3. за 2020.

4. квартал за 2020.

 Квартал 4. за 2020.


1. квартал за 2019.

 Квартал 1. за 2019.

2. квартал за 2019.

 Квартал 2. за 2019.

3. Квартал за 2019.

 Квартал 3. за 2019.

4. Квартал за 2019.

 Квартал 4. за 2019.


1. квартал за 2018.

 Образац

 Образац

 Образац 2-3

 Образац 4

 Образац 5-11

 Образац 12

2. квартал за 2018.

 Образац 1

 Образац

 Образац

 Образац 2-3

 Образац 4

 Образац 5-11

 Образац 12

3. квартал за 2018.

 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈГСП "Нови Сад"

4. квартал за 2018

 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈГСП "Нови Сад"


 

1. квартал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1А

 Образац 1Б

 Образац 2,3,4,5,6

 Образац 7,8,9,10,11

 Образац 12

 2. квартал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1А

 Образац 1Б

 Образац 2,3

 Образац 4

 Образац 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12

 3. квартал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1А

 Образац 1Б

 Образац 2 и 3

 Образац 4

 Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12

4. квартал за 2017.

 Образац 12,1-3

 Обрасци 4-11


И квартал за 2016.

 Образац 1

 Образац ИА

 Образац 12

 Обрасци 1Б,2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 ИИ квартал за 2016.

 Образац 1

 Образац 1А

 Образац 1Б

Обрасци 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

 ИИИ квартал за 2016.

Образац 1

Образац 1А

Образац 1Б

Обрасци 2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

Одлука о усвајању извештаја о усклађености планираних и реализованих активности

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

 ИВ квартал за 2016.

 Образац 1

 Образац ИА

 Образац 1Б

 Обрасци 2,3,4

Обрасци 5,6,7,8,9

Образац 12

Извештај о инвестицијама