Документација

 

Документација за 2015.годину

Програм текућих субвенција 2015.

Програм инвестиционих активности 2015

Програм пословања 2015

 

Документација за 2016.годину

Финансијски и ревизорски извештај за 2016. годину

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Измена програма пословања за 2016. годину

 Одлука о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Одлука НО о усвајању правилника о ближем уређиваљу поступка ЈН

 Правилник о поступку унутрашљег узбуњивача

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкe

 

Документација за 2017.годину

Програм пословања за 2017. годину

Измена програма пословања за 2017. годину

Дугорочни план развоја за 2017 - 2026. годину

 

Kвартални извештаји

 

I kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 12

  Обрасци 1Б,2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 

II kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац 1А

  Образац 1Б

Обрасци 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

 

III kвaртал за 2016.

Образац 1

Образац 1А

Образац 1Б

Обрасци 2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

Одлука о усвајању извештаја о усклађености планираних и реализованих активности

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

 

IV kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 1Б

  Обрасци 2,3,4

Обрасци 5,6,7,8,9

Образац 12

Извештај о инвестицијама

 

I kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3,4,5,6

 Образац 7,8,9,10,11

 Образац 12

 

II kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3

 Образац 4

 Образац 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12