Документација за 2023. годину

 Измене програма пословања за 2023. годину 

 Програм пословања за 2023.годину

Документација за 2022. годину

Извештај о реализацији програма пословања ЈГСП "Нови Сад" за 2022. годину

Финансијски извештај за 2022. годину са извештајем ревизора

Програм пословања за 2022.годину

Одлука о изменами програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2022. годину I део

 Одлука о изменами програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2022. годину II део

 Одлука о изменами програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2022. годину III део

Документација за 2021. годину

Извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину

Финансијски извештај ЈГСП "Нови Сад" за 2021. годину са извештајем ревизора

Одлука о изменама и допуни програма пословања ЈГСП "Нови Сад" за 2021. годину

Програм пословања за 2021.годину

Измена програма пословања II за 2021. годину

Измена програма пословања III за 2021.годину

Документација за 2020. годину

Финансијски извештаји за 2020. годину са извештајем ревизора

Извештај о реализацији програма пословања ЈГСП "Нови Сад" за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину II

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину III

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину IV

 Пројекат ''Аутобуси за Нови Сад''

Пројекат ''Аутобуси за Нови Сад'' - Нетехнички резиме

Решење о давању сагласности на одлуку о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"

Одлука о изменама и допуни програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2020. годину

Правилник о начину планирања, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора 2020.

 


 

Документација за 2019.годину

Финансијски извештаји за 2019. годину са извештајем ревизора

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину I део

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину II део

Одлука о изменама и допунама програма пословања ЈГСП Нови Сад за 2019. годину

Програм пословања за 2019. годину

Одлукао измени програма пословања за 2019. годину

Измена програма пословања за 2019. годину

Измена програма пословања V за 2019. годину

Измена програма пословања VI за 2019. годину

 


 

Документација за 2018.годину

Програм пословања за 2018. годину

Измена програма пословања за 2018. годину

Измена програма пословања за 2018. годину I

Измена програма пословања за 2018. годину II

Измена програма пословања за 2018. годину III

Измена програма пословањазме за 2018. годину IV

Извештај ревизора за 2018. године

 


 

Документација за 2017.годину

 Програм пословања за 2017. годину

 Измена програма пословања за 2017. годину

 Дугорочни план развоја за 2017 - 2026. годину

 Измена програма пословања II за 2017. годину

 Измена програма пословања III за 2017. годину

 Извештај ревизора за 2017. годину

 


 

Документација за 2016.годину

Финансијски и ревизорски извештај за 2016. годину

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Измена програма пословања за 2016. годину

 Одлука о програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" за 2016. годину

 Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

 Одлука НО о усвајању правилника о ближем уређиваљу поступка ЈН

 Правилник о поступку унутрашљег узбуњивача

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавкe

   


 

Kвартални извештаји

II kвaртал за 2023

 Квартал II за 2023.


I kвaртал за 2023

 Квартал I за 2023.


I kвaртал за 2022

 Квартал I за 2022.


I kвaртал за 2021

 Квартал I за 2021.


I kвaртал за 2020

 Квартал I за 2020.

II kвaртал за 2020

 Квартал II за 2020.

III kвaртал за 2020

 Квартал III за 2020.

IV kвaртал за 2020

 Квартал IV за 2020.


I kвaртал за 2019

 Квартал I за 2019.

II kвaртал за 2019

 Квартал II за 2019.

III Квартал za 2019

 Kvartal III za 2019.

IV Квартал za 2019

 Kvartal IV za 2019.


I kвaртал за 2018

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2-3

 Образац 4

 Образац 5-11

 Образац 12

II kвaртал за 2018

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2-3

 Образац 4

 Образац 5-11

 Образац 12

III kвaртал за 2018

 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈГСП "Нови Сад"

IV kвaртал за 2018

 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈГСП "Нови Сад"


 

I kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3,4,5,6

 Образац 7,8,9,10,11

 Образац 12

 II kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1B

 Образац 2,3

 Образац 4

 Образац 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12

 III kвaртал за 2017.

 Образац 1

 Образац 1A

 Образац 1Б

 Образац 2 и 3

 Образац 4

 Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 Образац 12

IV kвaртал за 2017.

 Образац 12,1-3

 Обрасци 4-11


I kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 12

 Обрасци 1Б,2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

 II kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац 1А

 Образац 1Б

Обрасци 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

 III kвaртал за 2016.

Образац 1

Образац 1А

Образац 1Б

Обрасци 2,3

Образац 4

Обрасци 5,6,7,8,9,10,11

Образац 12

Одлука о усвајању извештаја о усклађености планираних и реализованих активности

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

 IV kвaртал за 2016.

 Образац 1

 Образац IА

 Образац 1Б

 Обрасци 2,3,4

Обрасци 5,6,7,8,9

Образац 12

Извештај о инвестицијама