ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

delatnost

 

САОБРАЋАЈНИ СЕКТОР:

-       Служба градског саобраћаја

-       Служба приградског саобраћаја

-       Служба међумесног саобраћаја

-       Оделење саобраћајне оперативе

 

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

-       Служба превентивног одржавања

-       Служба текућег одржавања

-       Служба инвестиционог одржавања

-       Служба аутоелектрике

-       Служба одржавања опреме, уређаја и објеката

 

СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ ПОСЛОВА

-       Служба рачуноводства

-       Служба плана и анализе

-       Служба благајне и мењачких послова

-       Служба финансијске оперативе

 

СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ

СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА СТАНИЧНИХ УСЛУГА

СЛУЖБА РАЗВОЈА, ИТ И СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

 

РУКОВОДСТВО

 

ДИРЕКТОР

 

ИВАН РАДОЈИЧИЋ, дипл. инжењер менаџмента мастер

2013/2015.    шеф Службе принтинг центра “Електровојводине”

2015/2018.    шеф Службе за опште послове Оператора дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција“

2018/2020.    директор ЈКП „Стан“

2020.              в.д. директор ЈГСП „Нови Сад“

 

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

 

ДУШКО САВИЋ, дипломирани инжењер саобраћаја

 

1988.              Сарадник за унапређење и развој саобраћаја у ЈГСП „Нови Сад“

1992/1993.    Шеф службе текућег одржавања у ЈГСП „Нови Сад“

1993/2012.    Шеф Службе приградског саобраћаја, руководилац Саобраћајног сектора, помоћник директора, заменик директора ЈГСП „Нови Сад“

2012/2018.    Шеф Службе станичних услуга ЈГСП „Нови Сад“

2018.              Извршни директор ЈГСП „Нови Сад“

 

Надзорни одбор

 

Славен Мановић (председник)

Дипломирани инжењер саобраћаја

 

Гордана Пирнер (члан)

Дипломирана инжењерка за предузетни менаџмент

 

Биљана Стојковић (члан)

Дипломирана инжењерка саобраћаја