IZMENA TRASE LINIJE BROJ 64 (NOVI SAD - BUKOVAC)
21.09.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve (broj:IV-34-1973/18) određuje se privremena izmena trase autobuske linije broj 64 zbog radova na sanaciji kolovoza u Karađorđevoj ulici u Bukovcu. Izmenjena trasa linije važi dana 22. septembra 2018. godine.


AUTOBUSI NA LINIJI BROJ 64 NA IZMENJENOM DELU TRASE U SMERU A NOVI SAD – BUKOVAC SAOBRAĆAĆE LEVOM STRANOM KARAĐORĐEVE ULICE U BUKOVCU.


AUTOBUSI NA IZMENJENOM DELU TRASE (U SMERU IZ NOVOG SADA) KORISTE DVA PRIVREMENO POSTAVLJENA STAJALIŠTA NASPRAM KUĆNIH BROJEVA 80 I 102.LINIJE 1, 4, 8, 9, 9A, 11A/B, 12, 18A/B, 60, 61, 62, 64, 69 - DO 24. 09. PRODUŽENA IZMENA TRASA
17.09.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve od 05. do 24. septembra 2018. godine na snazi je privremena izmena trasa autobuskih linija broj 1, 4, 8, 9, 9a, 12, 18a, 18b, 60, 61, 62, 64 i 69 zbog radova na rekonstrukciji vrelovodne mreže u  Ulici Žarka Zrenjanina:


LINIJA BROJ 1 I 8


Smer ka Limanu: Od raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina, skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Kej žrtava racije, desno Bulevar cara Lazara , zatim levo Fruškogorskom ulicom redovnom trasom do okretnice Štrand.


Smer sa Limana: Od raskrsnice Bulevar cara Lazara/Stražilovska ulica, pravo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka, desno na Bul. Mihajla Pupina do raskrsnice sa Ulicom Žarka Zrenjanina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 4


Autobusi na ovoj liniji neće saobraćati za vreme izvođenja građevinskih radova.


LINIJE BROJ 9 I 9A


Smer iz Petrovaradina: Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Trg Neznanog junaka, desno na Beogradski kej, pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Stražilovskom ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer sa Novog naselja: Od raskrsnice Bul. cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavljaju pravo Bul. cara Lazara, levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom, levo na Trg Neznanog junaka do Bul. Mihajla Pupina i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJE 11A/B


Smer od bolnice: Od raskrsnice Bulevar cara Lazara i Stražilovske ulice autobusi nastavljaju pravo Bulevarom cara Lazara, zatim levo na Kej žrtava racije, pravo Beogradskim kejom i nastavljaju redovnom trasom.


Smer sa Podbare: Autobusi saobraćaju pravo Kejom žrtava racije, desno Bulevarom cara Lazara do raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 12


Smer iz Centra: Od raskrsnice ulica Uspenske i Jevrejske autobusi skreću desno u Jevrejsku ulicu, zatim levo na Bulevar oslobođenja do raskrsnice sa Ulicom Maksima Gorkog i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer sa Telepa: Od raskrsnice Bul. oslobođenja i Ulice Maksima Gorkog autobusi saobraćaju Bulevarom oslobođenja, skreću desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku do okretnice u Šafarikovoj ulici.


LINIJA BROJ 18


Smer N.naselje-Detelinara-Liman-N.naselje: Od raskrsnice Uspenske i Jevrejske ulice autobusi saobraćaju desno u Jevrejsku ulicu, levo na Bul. oslobođenja, desno na Bul. cara Lazara i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer N.naselje-Liman-Detelinara-N.naselje: Od raskrsnice Bul. cara Lazara i Bul. oslobođenja autobusi skreću levo na Bul. oslobođenja, desno u Jevrejsku ulicu, levo u Uspensku ulicu do Šafarikove i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJE BROJ 60, 61, 62, 64 i 69


Smer iz Novog Sada: Od raskrsnice Bul. oslobođenja i Jevrejske ulice autobusi skreću levo u Jevrejsku ulicu, desno na Bul. Mihajla Pupina do Ulice Žarka Zrenjanina i i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


Smer iz mesta: Od raskrsnice Bul. Mihajla Pupina i Ulice Žarka Zrenjanina autobusi saobraćaju pravo Bulevarom Mihajla Pupina,  levo Jevrejskom ulicom, desno Bulevarom oslobođenja i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


AUTOBUSI NA IZMENJENOM DELU TRASE NAVEDENIH AUTOBUSKIH LINIJA KORISTE POSTOJEĆA STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA.


AUTOBUSI NA LINIJAMA BROJ 1,8,9, 11A PORED POSTOJEĆIH STAJALIŠTA DRUGIH LINIJA KORISTE PRIVREMENA STAJALIŠTA NA BUL. CARA LAZARA - ISPRED TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.LINIJE 3, 13 - PRODUŽENA PRIVREMENA IZMENA TRASE DO 19. NOVEMBRA
12.09.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, zbog radova na rekonstrukciji toplovoda u Ulici Janka Čmelika privremena izmena trase autobuskih linija broj 3 i 13 produžava se do 19.  novembra 2018. godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja na sledeći način:


LINIJA BROJ 3


Smer iz Petrovaradina: Od raskrsnice ulica Kornelija Stankovića i Milenka Grčića autobusi saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku polukružno se okreću i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu u Ulici Kornelija Stankovića-Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a).


Smer sa Detelinare: Autobusi kao polazno stajalište koriste stajalište u Ulici Kornelija Stankovića-Bulevar Evropa (stajalište linije broj 7a), saobraćaju pravo Ulicom Kornelija Stankovića i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.


LINIJA BROJ 13


Smer sa Univerziteta: Autobusi saobraćaju Bulevarom Evrope do kružnog toka u raskrsnici Bulevara Evrope i Kornelija Stankovića, na kružnom toku vrše polukružno okretanje i izdržavaju vreme do narednog polaska na autobuskom stajalištu na Bulevaru Evrope-Bulevar vojvode Stepe.


Smer sa Detelinare: Autobusi kao polazno stajalište koriste stajalište u Ulici Bulevar Evropa-Bulevar vojvode Stepe, saobraćaju pravo Bulevarom Evrope i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.NOVA PRIGRADSKA LINIJA 51 A/B
30.08.2018

Od 1. septembra uvodi se nova kružna linija 51 A/B na relaciji Novi Sad-Sajlovo-Veternik-Novi Sad, odnosno Novi Sad-Veternik-Sajlovo-Novi Sad. 


Trasa nove linije je sledeća:
SMER A (ŽELEZNIČKA STANICA–VETERNIK–SAJLOVO-ŽELEZNIČKA STANICA): Železnička stanica-Bulevar oslobođenja-Futoška–Futoški put–Novosadski put–Kralja Petra I–Svetozara Miletića–Vojvode Putnika–Vojvode Bojovića–Školska-Braće Tokin–Omladinska–Novosadski put–Kralja Petra I –Donje Sajlovo–Rumenački put–Rumenačka–Bulevar Jaše Tomića–Železnička stanica
SMER B (ŽELEZNIČKA STANICA–SAJLOVO–VETERNIK-ŽELEZNIČKA STANICA): Železnička stanica–Bulevar Jaše Tomića–Rumenačka–Rumenački put–Donje Sajlovo-Kralja Petra I -Svetozara Miletića–Vojvode Putnika–Vojvode Bojovića - Školska–Braće Tokin–Omladinska–Novosadski put-Futoški put–Futoška–Bulevar oslobođenja-Železnička stanica


Cena pojedinačne karte na liniji 51 A/B iznosi 110 dinara za sva putovanja koja prelaze granicu zone, dok je za putovanja unutar zone (bez prelaska granice zone) 65 dinara. U slučaju kružne vožnje koja više puta prelazi granicu zone, a da se pritom ne započinje novi krug (Železnička stanica), cena karte iznosi 110 dinara.


Mogućnost reorganizacije prevoza na prigradskoj liniji za Veternik razmatrala se duži period na osnovu zahteva stanovnika Veternika, upućenih preko tamošnje mesne zajednice. Linija 51 A/B je uvedena na osnovu prethodno sprovedene analize i rezultata sistemskog brojanja putnika na linijama za Veternik i Sajlovo. Novom linijom skraćuju se vremena putovanja, povezuju naselja (i šire) sa gradskim grobljem i drugim delovima grada Novog Sada (Detelinara, Železnička stanica...).LINIJA 52 – TRAJNA IZMENA TRASE U VETERNIKU
30.08.2018

Od 1. septembra trajno se i menja trasa kretanja kroz Veternik prigradske linije broj 52 Novi Sad-Veternik. Umesto Ulicom Mihajla Pupina, autobusi na liniji 52 saobraćaće Školskom, zatim Ulicom braće Tokin i Omladinskom ulicom, odakle će nastavljati redovnom trasom. Na izmenjenom delu trase postavljena su dva autobuska stajališta (Ulica braće Tokin,Omladinska ulica).


 OD 1. SEPTEMBRA ZIMSKI RED VOŽNJE
30.08.2018

Od 1. septembra autobusi JGSP „Novi Sad“ saobraćaće po zimskom redu vožnje. Osim vremenskih korekcija polazaka, usklađenih sa potrebama putnika u narednom periodu, najveća izmena je uvođenje kružne linije 51 A/B na relaciji Novi Sad-Sajlovo-Veternik-Novi Sad, odnosno Novi Sad-Veternik-Sajlovo-Novi Sad.


 LINIJE 1 I 35 – PRIVREMENA IZMENA TRASE NA SENTANDREJSKOM PUTU
29.08.2018

U skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 30. avgusta do 10. oktobra privremeno se menjaju trase autobuskih linija 1 i 35. Zbog radova na izgradnji saobraćajnih površina na Sentandrejskom putu (od Primorske do Velebitske ulice), autobusi će saobraćati na sledeći način:
SMER SA KLISE
Redovna trasa - raskrsnica ulica Sentandrejski put i Savska – (desno) Klisanski put – (levo) Primorska ulica do kružne raskrsnice sa Sentandrejskim putem - redovna trasa kretanja preko Klisanskog mosta.
SMER PREMA KLISI
Redovna trasa - kružna raskrsnica Sentandrejskog puta i Primorske ulice – (levo) Primorska ulica – (desno) Klisanski put – (levo) Sentandrejski put - redovna trasa kretanja.


 LINIJE 60, 62 - IZMENA TRASE U SREMSKIM KARLOVCIMA
03.08.2018

U skladu sa rešenjem Opštinske uprave Opštine Sremski Karlovci, Odeljenja za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine (broj:I344-20/18-IX) određuje se privremena izmena trasa autobuskih linija broj 60 i 62 zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Karlovačkih đaka i to od raskrsnice sa ulicom Braće Anđelić do okretnice autobusa na Dudari u Sremskim Karlovcima. Izmenjen  režim saobraćaja na linijama 60 i 62 važi od 06.avgusta do 06.novembra 2018.godine. Autobusi na ovim linijama menjaju trasu kretanja:


Linije broj 60 i 62


Pomenute linije će po ulasku u Sremske Karlovce koristiti trasu linije 61 na čijoj okretnici će i izdržavati vreme.


U suprotnom smeru linije 60 i 62 će takođe saobraćati trasom linije 61 do izlaska iz Sremskih Karlovaca odakle će nastavljati svojim redovnim trasama.


Na izmenjenom delu trase linije 60 i 62 će koristiti postojeća stajališta linije 61.LINIJA 24 - TRAJNA IZMENA TRASE
30.08.2017

Rešenjem gradske Uprave za saobraćaj i puteve, a nakon završetka rekonstrukcije saobraćajne konstrukcije u Ulici Stevana Pešića u Kovilju, od 1. septembra izmešta se trasa linije broj 24 Novi Sad-Kovilj. Kroz Kovilj autobusi će saobraćati ulicama Laze Kostića, Stevana Pešića i Jovana Pavlice, te redovnom trasom do okretnice (oba smera).
Stajališta se otvaraju posle raskrsnice ulica Stevana Pešića – Lale Novosela (par), zatim kod raskrsnice Stevana Pešića - Laze Kostića i Jovice Pavlice-Stevana Pešića (smer iz Kovilja).