Gubitak ili oštećenje kartica

U slučaju da je korisnik izgubio meseču ili godišnju pretplatnu karticu ili je ona oštećena, potrebno je da ode u NSMART centar da bi izradio novu karticu. Prilikom predaje Zahteva za izradu nove kartice potrebno je blagajniku predati sledeće iznose:

  • Iznos za izradu nove kartice (500 dinara)
  • Iznos za ažuriranje kartice (400 dinara)

 

Ukoliko korisnik ima uplaćenu mesečnu ili godišnju pretplatu, sredstva će se preneti na novu karticu i važiće do datuma do kog je prvobitno uplaćena pretplata.

Kartica će odmah biti izrađena u NSMART centru.

Nova kartica važi pet godina od dana izrade kartice.