Sistem elektronske naplate

Šta je Sistem elektronske naplate prevoza (SEN)

Sistem elektronske naplate (SEN) je sistem koji omogućuje zamenu starih papirnih pokaznih karata novim beskontaktnim pametnim karticama i značajno olakšava način na koji putnici mogu obezbediti vozne karte za realizaciju željenih putovanja. Pored toga SEN će omogućiti i uvođenje nekih novih vrsta usluga koje do sad nisu postojale kao što su Elektronski novčanik i Elektronska karta, što će predstavljati posebne pogodnosti za korisnike. Više informacija o vrstama karata možete videti ovde.

NSMART SISTEM

Prilikom realizacijе sistema elektronske naplate prevoza, JGSP „Novi Sad“ se odlučio za NSMART sistem. NSMART predstavlja informatičku celinu koja obuhvata sledeće delove: elektronsku naplatu prevoza, praćenje vozila preko GPS, najavu dolazaka na stajališta, korisnički online portal i mobilnu aplikaciju.

 

NSMART SISTEM ZA FIZIČKA LICA

Ovaj sistem omogućava sledeće pogodnosti fizičkim licima:

 • Kupovinu kartica na GSP prodajnim mestima, a uskoro i preko online portala i mobilne aplikacije
 • Kupovinu mesečnih i godišnjih pretplata na GSP prodajnim mestima, preko online portala i mobilne aplikacije
 • Nove tipove karata Elektronski novčanik i Elektronska karta (USKORO)
 • Najavu dolazaka autobusa na stajališta preko mobilne aplikacije, na stajalištima i  u autobusima 
 • Planiranje putovanja preko portala i mobilne aplikacije

NSMART SISTEM ZA PRAVNA LICA

Ovaj sistem omogućava sledeće pogodnosti pravnim licima:

 • Naručivanje pretplata za zaposlene putem online portala

NSMART online portal

Korisnički portal online.nsmart.rs donosi mnoge pogodnosti. Pored kupovine karata, putnici preko interneta na linku mogu da prate dolazak vozila na željenoj liniji, а moći će da dobiju sve informacije u vezi sa redom vožnje, pristupe svim servisnim informacijama o aktuelnim izmenama u režimu saobraćaja, kao i da dobiju detalje o specijalnim pogodnostima koje sistem elektronske naplate može da im pruži.

 

NSMART online portal

 

MOBILNA APLIKACIJA 

 • Najava dolaska autobusa na stajalište.
 • Aplikacija za telefon u realnom vremenu prikazuje dolazak autobusa na odabrano stajalište.
 • Za sva stajališta na kojima staju autobusi na linijama JGSP „Novi Sad“ u aplikaciji korisnik može da vidi za koliko minuta stiže autobus i na kojoj liniji.
 • Korisnik može odabrati stajalište ili adresu izborom sa ponuđene liste, ili unosom. Jednostavniji način je da se dozvoli da GPS telefona prepozna lokaciju na kojoj se nalazi korisnik, te da mu ponudi izbor stajališta u blizini.
 • Odabirom konkretnog stajališta korisnik će dobiti informaciju za koliko minuta stiže autobus na željenoj liniji.
 • Da bi korisnik imao aktuelne podatke o najavi dolaska na stajalište, uređaj mora biti povezan na internet.
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE MOBILNE APLIKACIJE   

 

Preuzmite NSMART mobilnu aplikaciju:

Korišćenje sistema

Savesnim korišćenjem sistema elektronske naplate od strane korisnika, prevoznik obezbeđuje sve potrebne statističke elemente o karakterističnim putovanjima, uz pomoć kojih može na najefikasniji način prilagoditi prevoznu uslugu specifičnim zahtevima građana.

Nove tehnologije su sastavni deo budućnosti funkcionisanja svih elemenata modernih sistema, prateći ih JGSP „Novi Sad“ održava korak sa napretkom.

Upoznajte se sa pravilima korišćenja sistema.