SISTEM ELEKTRONSKE NAPLATE PREVOZA

NSMART predstavlja integrisanu informatičku celinu koja objedinjuje više funkcija u cilju obezbeđivanja razvoja i unapređenja kvaliteta pružanja usluge javnog prevoza, načina upravljanja sistemom prevoza, kao i organizaciju i efikasnost rada Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, te nadzora nad troškovima.

Sistem elektronske naplate svim našim korisnicima omogućava brži pristup informacijama u vezi sa javnim prevozom i značajno olakšava način na koji putnici mogu obezbediti vozne karte za realizaciju željenih putovanja. Prateći evropske trendove i standarde, JGSP „Novi Sad“ se odlučio za sistem koji našim građanima može da pruži mnoge pogodnosti i olakšice prilikom korišćenja javnog prevoza.

NSMART sistem putnicima nudi mogućnosti za kupovinu karata i van vozila: na prodajnim mestima, preko interneta i preko mobilne aplikacije.

Korisnički portal www.online.nsmart.rs i aplikacija za mobilne telefone putnicima donose mnoge pogodnosti. Pored kupovine karata, putnici će preko interneta moći da prate dolazak vozila na željenoj liniji, da dobiju sve informacije u vezi sa redom vožnje, pristupe svim servisnim informacijama o aktuelnim izmenama u režimu saobraćaja, kao i da dobiju detalje o specijalnim pogodnostima koje sistem elektronske naplate može da im pruži.

Savesnim korišćenjem sistema elektronske naplate od strane korisnika, prevoznik obezbeđuje sve potrebne statističke elemente o karakterističnim putovanjima, uz pomoć kojih može na najefikasniji način prilagoditi prevoznu uslugu specifičnim zahtevima građana.

Nove tehnologije su sastavni deo budućnosti funkcionisanja svih elemenata modernih sistema, prateći ih JGSP „Novi Sad“ održava korak sa napretkom.