Javne nabavke dokumentacija

Резервни делови услед отказа неког агрегата на аутобусу (делови мењача ZF)

Poziv na podnošenje ponuda i prijava

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora


Sve javne nabavke >>