ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

 

НА СНАЗИ НОВ ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПРЕВОЗА

Од 25. децембра 2017. године на снази је нов ценовник услуга превоза. Цена карата по зонама и релацијама постављене су у рубрици ЦЕНОВНИЦИ.РАДНО ВРЕМЕ КИОСКА ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

Продаја месечних маркица за јануар 2018.године почела је 25. децембра 2017. Децембарске маркице за превоз важе до 5. јануара. 


Продајна места неће радити 31. децембра 2017. године, те 1.  и  7. јануара 2018. За време празника, као и за дане викенда, предвиђена су дежурства према следећем распореду: 


Субота, 30. децембар


•киоск Шафарикова                                          од 06 до 20 часова 


•киоск код Футошке  пијаце                            од 08 до 15 часова


•киоск испред Железничке станице                од 06 до 20 часова


Уторак , 2. јануар


•киоск код  Футошкe  пијаце                             од 08 до 15 часова   


•киоск испред Железничке станице                   од 06 до 20 часова


Шалтери за продају радничких маркица на МАС радиће 3, 4 и 5. јануара 2018. године од 07:00  до 16:45 часова, а 6. јануара од 07:00 до 14:45 часова.


 ВОЖЊА БЕЗ КАРТЕ - ПРЕКРШАЈ

ЈГСП „Нови Сад“ обавештава кориснике услуга превоза да су одборници Скупштине града усвојили измене Одлуке о јавном превозу путника.
Изменама је регулисано да путник који се у возилу затекне без важеће возне карте, односно исправе на основу које има право на превоз, дужан је да плати возну и ПОСЕБНУ карту. Уколико путник одбије да купи посебну карту, контролор је дужан да сачини записник. Подаци из записника о путницима који не купе посебну карту уносе се у службену евиденцију и достављају комуналној полицији ради издавања прекршајног налога. У случају да је комунални полицајац присутан у контроли, путнику који није купио посебну карту издаће прекршајни налог.
Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се вози без важеће возне карте и ако одбије да исту покаже.
Прекршајни налог неће бити издат у случају да физичко лице одмах у возилу плати посебну карту, чија је цена  1.650 динара на градским и приградским линијама, а 3.050 динара на међумесним линијама.