VAŽNA OBAVESTENJA

 

MARKICE ZA STUDENTE U SEPTEMBRU I OKTOBRU

U septembru i oktobru 2017. godine studentima je odobrena kupovina mesečnih markica na osnovu prošlogodišnje pokazne karte (za sezonu 20162017), uz obavezno prikazivanje indeksa blagajniku prodaje markica u kiosku. Ovo odobrenje ne odnosi se na studente koji su ove godine upisali fakultet ili višu školu, pošto oni moraju imati overen formular zahteva za izdavanje nove pokazne karte i ispoštovati redovnu proceduru oko izrade. 


Studentima prve godine, kojima se indeksi nalaze na fakultetima, odobrava se izrada pokazne karte bez uvida u indeks, a na osnovu overenog zahteva za izdavanje pretplatne karte od strane škole ili fakulteta.


Počev od 1. novembra 2017. godine za kupovinu markica svi studenti moraju da imaju nove pokazne karte za sezonu 2017/2018.OD 14. AVGUSTA IZRADA KARATA ZA DECU IZ PORODICA SA TROJE I VIŠE DECE I IZRADA GODIŠNJIH ĐAČKIH KARATA

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga prevoza da u ponedeljak, 14. avgusta 2017. godine, počinje izrada godišnjih karata za decu iz porodica sa troje i više dece, koji imaju pravo na povlašćen prevoz tokom školske godine (na osnovu spiska dece koji sačinjava Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada) kao i godišnjih đačkih karata.
Potrebno je da podnosilac zahteva nije stariji od 26 godina i da prilikom predaje donese:
* Overen zahtev (original)  za izdavanje godišnje karte (Zahtev se besplatno preuzima na kiosku JGSP „Novi Sad“ ili sa internet stranice www.gspns.rs)
* Ličnu kartu ili zdravstvenu legitimaciju (na uvid radi indetifikacije)
* Dve fotografije novijeg datuma (dimenzija kao za ličnu kartu 30x25mm)
* Novac za godišnju kartu za decu iz porodica sa troje i više dece (1.650,00 dinara usluga prevoza + 375,00 dinara izrada)


Cena godišnje karte za đake od 6 do 10 godina  (od prve do pete zone) iznosi 3.291,00 dinar (prevoz 2.541,00+750,00 dinara izrada).


Izrada godišnjih školskih karata za đake preko deset godina iznosi 750 dinara, dok je cena prevoza je različita zavisno od zone za koju se kupuje karta (cena za određenu zonu +750,00 dinara za izradu). Prilikom popunjavanja zahteva važno je da se u donjem desnom uglu izabere potrebna zona.* Roditelji predaju zahtev za izradu godišišnjih karata za maloletna lica


Izrada godišnjih karata za decu iz porodica sa troje i više dece i godišnjih đačkih karta, obavlja se na međumesnoj autobuskoj stanici (na šalterima br.12 i 13.), radnim danima od 07:00 do  14:30 časova, gde se i preuzimaju gotove godišnje karte.IZRADA GODIŠNJIH KARATA 2017.

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga prevoza da 09. februara 2017. godine počinje prijem zahteva za izradu godišnjih karata za prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju. Cena godišnje karte je 1.650 dinara (plus izrada 375 dinara).
Godišnje karte mogu da izrade sledeće kategorije korisnika usluga prevoza:
1.slepa i slabovida lica; osobe obolele od paraplegije, distrofije i srodnih obolenja, cerebralne i dečije paralize, multiple skleroze i reumatoidnog artritisa, kao i pratioci osoba sa invaliditetom koje, u skladu sa aktom izabranog lekara, imaju pravo na pratioca;
2.deca sa smetnjama u razvoju koja pohađaju osnovnu i srednju školu ili dnevni boravak, i omladina sa invaliditetom koja pohađa dnevni boravak na teritoriji Grada Novog Sada, kao i pratioci za ličnu pomoć deteta angažovani na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, ili na osnovu akta izabranog lekara ukoliko je pratilac roditelj ili član porodičnog domaćinstva;
3.osobe na dijalizi i sa transplatiranim organima koje koriste tuđu negu i pomoć;
4.ratni, vojni invalidi i civilni invalidi rata,  korisnici porodične invalidnine, kao i članovi porodica poginulih u oružanim sukobima posle 17. avgusta 1990. godine
5.izbegla, prognana i raseljena lica kojima je zbog teške bolesti potrebna češća kontrola lekara po kriterijumima gradskog organa  nadležnog za zdravstvo i socijalnu zaštitu;
6.građani grada Novog Sada koji su stariji od 65 godina koji imaju prebivalište, odnosno boravište, na teritoriji Grada Novog Sada;
7.dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv preko 50 puta – žene, odnosno 100 puta-muškarci;
8.deca iz porodice sa troje i više dece, koja imaju prebivalište i raseljena lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Novog Sada na istoj adresi, do kraja redovnog školovanja, a najduže do 26 godine života;
9.studenti sa invaliditetom na predlog Novosadskog udruženja studenata sa invaliditetom;
10.osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih retkih bolesti.                                                                                             
Pratiocima osoba iz tačke 1. i 2. godišnja karta važi i kada se te osobe ne nalaze u vozilu.

USLOVI ZA IZRADU KARATA:
I  Za građane Novog Sada koji su stariji od 65 godina:
Građani stariji od 65 godina dužni su da zahtev podnesu lično i da  prilože  fotografiju formata kao za ličnu kartu i ne stariju od šest meseci, ličnu kartu na uvid ili popunjen zahtev koji se može dobiti na svim prodajnim mestima.
Građani stariji od 65 godina moći će da izrade svoje karte na svim prodajnim mestima JGSP „Novi Sad“:
* Šafarikova ulica: 6 do 20 časova
* Železnička stanica: 6 do 20 časova
* Futoška pijaca 1: od 6 do 20 časova
* Futoška pijaca 2 (ispred Intesa banke ): od 6 do 13 časova
* Novo naselje: od 06 do 20 časova
* Preko puta Limanske pijace: od 6 do 20 časova
Gotove karte moći će da se preuzmu 3 dana nakon predaje zahteva, na istom mestu na kome je zahtev predat. 

II Za ostale kategorije korisnika
Zahtevi za izradu godišnjih karata primaju se na šalterima blagajne na Međumesnoj autobuskoj stanici.
- Za osobe iz tačaka 1. do  5. godišnje karte se izrađuju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije građana pripadaju.
- Osobama iz tačke 7. karte se izdaju na osnovu spiskova institucija kojima  pripadaju, odnosno na osnovu Uverenja Zavoda za transfuziju krvi o broju dobrovoljnih davanja krvi za datog korisnika.
- Osobama iz tačke 9. i 10. godišnje karte se izdaju na osnovu spiskova institucija, organizacija i udruženja kojima navedene kategorije korisnika pripadaju, ili na osnovu zdravstvene dokumentacije i potvrde od nadležne zdravstvene ustanove, ne starije od 6 meseci (original na uvid).VOŽNJA BEZ KARTE - PREKRŠAJ

JGSP „Novi Sad“ obaveštava korisnike usluga prevoza da su odbornici Skupštine grada usvojili izmene Odluke o javnom prevozu putnika.
Izmenama je regulisano da putnik koji se u vozilu zatekne bez važeće vozne karte, odnosno isprave na osnovu koje ima pravo na prevoz, dužan je da plati voznu i POSEBNU kartu. Ukoliko putnik odbije da kupi posebnu kartu, kontrolor je dužan da sačini zapisnik. Podaci iz zapisnika o putnicima koji ne kupe posebnu kartu unose se u službenu evidenciju i dostavljaju komunalnoj policiji radi izdavanja prekršajnog naloga. U slučaju da je komunalni policajac prisutan u kontroli, putniku koji nije kupio posebnu kartu izdaće prekršajni nalog.
Novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se vozi bez važeće vozne karte i ako odbije da istu pokaže.
Prekršajni nalog neće biti izdat u slučaju da fizičko lice odmah u vozilu plati posebnu kartu, čija je cena 1.650 dinara na gradskim i prigradskim linijama, a 3050 dinara na međumesnim linijama.